Økonomisjef/HR-sjef

Om Herde Kompositt:

Herde Kompositt tok over Palfingers livbåtfabrikk i Ølve april 2021. Fabrikken er 50 år i 2021 og har levert komposittprodukter av høy kvalitet i alle disse årene.

Vi opplever økende oppdragsmengde og er i stadig vekst. Da Herde overtok var vi 49 ansatte ved fabrikken og vi er allerede blitt 61.

Vi søker nå etter en kombinert Økonomisjef/HR-sjef som kan bidra til å løfte selskapet videre, med solid forretningsforståelse og gode samarbeidsevner. Erfaring og kunnskap om digitale økonomi- og ledelsessystemer er derfor viktig. Du bør i tillegg ha erfaring med prosjektstyring og finansielle analyser. I dag er denne stillingen dekket av ledergruppen og eksterne ressurser.

Litt om stillingen

 • Du vil i rollen være en sentral bidragsyter i strategiarbeid, samtidig som du styrer den daglige økonomien
 • Overordnet ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter
 • Delta i ledergruppen og ansvarlig for økonomisk rapportering til styret
 • Administrativt ansvar og HR-ansvar
 • Ekstern kontakt med tredjepartsrevisorer, regnskapsførere og skattemyndigheter
 • Ansvar for selskapets ERP-system
 • Intern opplæring i økonomiforvaltning, regler og rutiner
 • Sørge for en personalpolitikk og en organisasjonskultur som bidrar til å styrke og utvikle virksomheten
 • Eier og utvikler av lHR-administrative oppgaver
 • Ansvar for rekrutteringsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis mastergrad innen økonomi. Lang relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning på masternivå
 • Minimum 8-10 års relevant erfaring (økonomistyring/HR-arbeid)
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne i både norsk og engelsk
 • Sterk systemforståelse med interesse for teknologi og automatisering av prosesser
 • Erfaring med Xledger eller lignende ERP-systemer er en fordel

Personlig egenskaper

 • Forretningsorientert med evne til å kunne håndtere operative utfordringer
 • Evne og vilje til å se de store linjer, fremoverlent
 • Utadvendt og positiv fremtreden, inkluderende og samarbeidsorientert
 • Gode analytiske egenskaper
 • Punktlig, strukturert og tydelig
 • Gode lederegenskaper hvor åpenhet, tillit, ansvar og trygghet står sentralt
 • Skaper tillitsbaserte relasjoner og er trygg og tydelig i møte med andre
 • Er inspirerende, engasjert og motiverende
 • Er god til å holde oversikt, tenke nytt og være innovativ

Herde Kompositt tilbyr:

 • Jobb i et spennende og fremoverlent miljø
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En spennende og interessant stilling med mange muligheter for utvikling
 • En hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning og fleksibilitet i forhold til Ølve vs. hjemmekontor

Søknadsfrist er 17. oktober 2021.

Spørsmål om
stillingen?

Meny