Herde Kompositt blir Ovums egg-laboratorium 

Ovum AS, selskapet bak den lukkede oppdrettsløsningen Egget® og eierne bak Herde Kompositt AS i Ølve i Kvinnherad, har inngått en prinsippavtale der Ovum AS får rett til å overta Herde Kompositt AS. 

Helt siden Herde Kompositt ble valgt til å bygge den første pilotutgaven av Egget® for Ovum, har det vært et tett og godt samarbeid mellom de to selskapene. Sammen har selskapene klart å levere et produkt som i den første produksjonssyklusen med postsmolt har vist unike resultater. 

 På bakgrunn av resultatene fra pilotegget ser vi nå at Ovum E2000 (pilotegget) ikke bare er en viktig utviklingsarena, men også et kommersielt produkt. I første rekke er E2000 tenkt for produksjon av postsmolt, men vi har også aktører som ser på muligheter for stamfiskproduksjon og som utvidelse av settefiskanlegg. Vi ser det som avgjørende å sikre produksjonskapasitet slik at vi på en troverdig måte kan levere Egget® til de kundene som ønsker det .

Cato Lyngøy, daglig leder Ovum

– Herde Kompositt har høyt kompetente medarbeidere som har lang erfaring med serieproduksjon av komposittkonstruksjoner. Selskapet er godt kjent som livbåtprodusent under ulike selskapsnavn som Harding, Schat-Harding og Palfinger. Herde har derfor de beste forutsetninger for å bli serieprodusent av egg og vårt egg-laboratorium. Endelig avtale er forbeholdt en selskapsgjennomgang og styregodkjenning hos Ovum, sier Lyngøy. 

– I forbindelse med kommersialisering er vi også i gang med en kapitalinnhenting som vi håper å lande ikke alt for langt frem i tid. Dette skjer i samarbeid med tilretteleggerne våre Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og Norne Securities. Målet er å hente inn kapital til å gjennomføre første trinn 

 For Herde Kompositt betyr denne avtalen at vi sikrer oss en unik mulighet til å være en del av et utrolig spennende industrieventyr. Ikke bare betyr dette trygghet for virksomheten i Ølve og alle arbeidsplassene her, men også et potensiale til å skape en industriutvikling med ringvirkninger for hele regionen. Vi er svært stolte av det vi har fått til sammen med Ovum og er veldig klare for å sette i gang neste fase i samarbeidet, 

Kim Røssland, daglig leder Herde Kompositt

Om selskapene 

Ovum AS ble stiftet i 2016, som et datterselskap under Hauge Aqua AS. Formålet var at dette selskapet skulle være verktøyet som Hauge Aqua skulle benytte for å utvikle konseptet for det flytende lukkede oppdrettsanlegget – Egget® som var lansert på AquaNor-messen høsten 2015. Vinteren 2020/2021 ble det gjennomført en anbudskonkurranse for bygging av den første pilotversjonen av Egget® og det ble klart våren 2021 at Herde Kompositt AS ble valgt som leverandør. Dette første Egget® ble levert fra Herde våren/sommeren 2022. 

Ovum er nå inne i en prosess hvor selskapet blir skilt ut fra morselskapet og dermed blir et frittstående selskap som har ambisjon om å bli den ledende leverandøren av flytende lukkede oppdrettsanlegg. I den forbindelse gjennomføres det i disse dager en kapitalinnhenting i samarbeid med tilretteleggerne Skandinavisk Enskilda Banken (SEB) og Norne Securities. 

Herde Kompositt AS er en produksjonsbedrift med lang erfaring og et sterkt kompetent team av medarbeidere. Fabrikken har gjennom 52 år vært markedsledende på produksjon av livbåter til offshore, handelsflåte og cruiseindustrien under merkenavnene Bjørke Båtbyggeri, Harding, Schat-Harding og Palfinger. Herde Kompositt AS slik det fremstår i dag er et resultat av en «management buyout» fra Palfinger i 2021. Herde Kompositt AS produserte det første Egget® for Ovum.