Kompositt

Grenseløse muligheter

Kompositt er et materiale som er sterkt som stål, lett som aluminium og fleksibiliteten i materialet gir store muligheter i utformingen.
Det er bærekraftig, varig og kan brukes til alt fra fly til tannfyllinger.

Glassfiber

Glassfiber er den mest brukte forsterkningen da den gir høy styrke og lav produksjonskostnad. Kompositt er en samlebetegnelse for blandingsmaterialer der man utnytter de gode egenskapene til hver av bestanddelene. I Herde Kompositt er vi spesialisert på kombinasjonen glassfiber, polyester/vinylester og sandwich. Ved denne produksjonsmetoden utnytter vi polyesterens formbarhet og glassets stivhet og styrke. Sandwichmaterialet gir ytterligere styrke med liten vektøkning.

Våre produksjonsmetoder

  • Håndlaminering
  • Sprøytestøping
  • Vakuumstøping – vår mest brukte metode da denne gir høyest styrke, best kontroll på vekt/tykkelse og er den mest miljøvennlige produksjonsmetoden.

Sterkt, lett, holdbart og fleksibelt

Fordi komposittmaterialet er sterkt, lett og holdbart, er det også energieffektivt. Lettere komponenter er også lettere å håndtere og installere. Derfor har det i stor grad erstattet tradisjonelle materialer i produksjonen av både fly, biler, vindturbiner, båter, broer, snowboard, ski og sykler. Holdbarheten i materialet gjør det både lønnsomt og bærekraftig. Fordi det er korrosjonsfritt, er det også mer holdbart og krever mindre vedlikehold i tøffe omgivelser, sammenlignet med tradisjonelle materialer.

Et bærekraftig materiale

Kompositt er et miljøvennlig materiale og kan erstatte en rekke miljøskadelige alternative materialer. Selv om produksjonen av råvarene kan være noe energikrevende, er prosessene likeverdige eller til og med renere enn de som brukes til andre tradisjonelle materialer.
Den største bærekraftgevinsten ligger i holdbarheten og robustheten i materialet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev