Nytt selskap og inngåelse av kontrakt for bygging av det første Egget®

Det nystartede selskapet Herde Kompositt AS overtar driften av livbåtfabrikk. Skal produsere Egget® for Hauge Aqua.

Herde Kompositt AS har signert avtale med Palfinger Marine Safety AS om overtakelse av driften ved livbåtfabrikken i Ølve, Kvinnherad. Bak nysatsingen står fire gründere med lang erfaring fra Palfinger, samt erfaring fra havbruk, som blir et av de nye satsingsområdene for Herde Kompositt. Nysatsingen innebærer også en nylig inngått kontrakt om bygging av Egget® for Hauge Aqua Solutions.

Vil styrke lokalt kompetansemiljø

De fire eierne er Kim Røssland, Kristine Moldenhauer Biseth, Arvid Skogseide og Svenn Idar Nordtveit. Fremtidige oppdragsgivere og samarbeidspartnere vil fortsatt dra nytte av fabrikkens spesialkompetanse på komposittproduksjon. De 4 eierne har til sammen 110 års fartstid på fabrikken, bred bransjekunnskap og inngående markedskompetanse. Herde Kompositt har sterke ambisjoner om vekst og planene omfatter økt bemanning og etablering i nye markeder. Kim Røssland blir daglig leder i det nye selskapet.

Fortsetter livbåtproduksjon

Herde Kompositt skal være en sterk bidragsyter til et levende og bærekraftig lokalmiljø. Samtlige ansatte ved fabrikken får tilbud om å følge med til det nye selskapet. Palfinger blir en god samarbeidspartner for det nye selskapet da noen livbåtmodeller fortsatt skal produseres for dem ved fabrikken i Ølve.

Fra venstre: Svenn Idar Nordtveit, Kim Røssland, Kristine Moldenhauer Biseth og Arvid Skogseide. Foto: Eirin Pedersen
Fra venstre: Svenn Idar Nordtveit, Kim Røssland, Kristine Moldenhauer Biseth og Arvid Skogseide.
Foto: Eirin Pedersen

Skal bygge Egget® for Hauge Aqua Solutions

Herde Kompositt er tildelt kontrakt med Hauge Aqua Solutions AS om bygging av det første Egget® E2000. E2000 er et flytende lukket gjennomstrømningsanlegg for fiskeoppdrett og har 1850 kubikkmeter vann som oppdrettsvolum. Enheten er 21 meter høy og 15 meter i diameter. Egget® som skal produseres i glassfiber skal bidra til å løse de største hovedutfordringene for dagens havbruksnæring: lakselus, forurensing og rømming. Avtalen ble inngått 19.02.2021. – Vi ser frem til å bidra i dette store innovasjonsprosjektet som kan bidra til en mer bærekraftig oppdrettsnæring, sier daglig leder Kim Røssland.